İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Arabacıoğlu Grup; faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde çalışanları, müşterileri, çözüm ortakları ve üçüncü kişiler için güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları yaratarak oluşabilecek tüm kayıpları en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak belirlemiştir.

Arabacıoğlu İnşaat’ın bu amaç doğrultusunda belirlediği temel ilkeler şunlardır;

  • İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili bütün yasal zorunluluklar uygulanır.
  • İş sağlığı ve güvenliğinde "sıfır iş kazası" politikası hedeflenir.
  • İSG Yönetimini ve İSG Performansını sürekli geliştirerek, oluşturduğu politikalar doğrultusunda faaliyetlerin yapılmasını ve bunun sürekliliğini sağlar.
  • Tüm personelin İSG sorumluluklarının farkında olmasını sağlamak amacıyla gerekli duyuruları yapar, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürütür.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevreye saygı göstermenin her birey ve organizasyon için yasal ve sosyal bir sorumluluk olduğu bilincinden hareketle Arabacıoğlu İnşaat’ın çevre politikası, tüm faaliyetlerinin çevreye verebileceği zararları en aza indirgemek üzere oluşturulmuştur.

Bu amaçla faaliyetlerimizi aşağıda belirtilen temel ilkeler doğrultusunda yürütmektedir;

  • Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve karşılıklı anlaşmalara tamamıyla uyularak faaliyetlerimiz sürdürülür.
  • Faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkisini tespit eder ve olumsuz etkileri en aza indirecek her türlü önlemler alınır.
  • Kaynakları etkin şekilde kullanarak doğanın korunması, kirletilmemesi ve atıkların yeniden kullanımı ile çevre dostu olmaya azami gayret gösterilir.
  • Tüm faaliyetlerimizin, çevre politikalarımız doğrultusunda yürütülmesini ve bunun sürekliliğini sağlar.

Faaliyetlerimizde çevre politikalarının uygulanmasını tüm çalışanlarımızın sorumluluğu kabul ederek çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmek amacıyla sürekli eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülür.